/

تفاوت و شباهت دی‌ان‌ای و آران‌ای چیست؟

فهرست انجمن سرگرمی مطالب جالب (علمی،تاریخی،تخیلی و…) تفاوت و شباهت دی‌ان‌ای و آران‌ای چیست؟

 • سازنده
  جستار
 • #2356
  مهران
  • موضوعات: 23
  • پاسخ ها: 7
  • ارسال ها: 30

  تفاوت‌ها:

  DNA در ذخیره و RNA در انتقال اطلاعات وراثتی نقش دارد.
  مولکول DNA دو رشته‌ای ولی مولکول RNA تک‌رشته‌ای است.
  در DNA باز آلی یوراسیل و در RNA باز آلی تیمین شرکت ندارد (U در DNA و T در RNA).
  قند پنج‌کربنه در DNA دئوکسی ریبوز و در RNA ریبوز است.
  DNA برعکس RNA از هسته سلول خارج نمی‌شود.

  شباهت‌ها:

  هر دو پلیمر هستند و از نوکلئوتید تشکیل شده‌اند.
  در هر دو نوکلئوتیدهای مقابل با پیوند هیدروژنی و نوکلئوتیدهای مجاور با پیوند فسفو دی‌استر به هم متصل می‌شوند (گاهی نوکلئوتیدهای دو بخش متفاوت از یک رشته آران‌ای، به هم متصل می‌شوند).
  نوکلئوتیدهای آزاد (واحدهای سازنده آزاد) هر دو مولکول قبل از اتصال سه‌فسفات بوده و با اتصال به رشته پلی‌نوکلئوتیدی تک‌فسفاته می‌شوند.

  شما در نهایت تنها تبدیل به چیزی خواهید شد که به آن فکر می‌کنید. (بروس لی)

  0
 • شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.