|

آموزش تبلچر TAB

آموزش تبلیچر TAB

تصویر شماره یک

در نگارش تبلچر TAB یا (تبلیچر) شش خط افقی رسم می گردد (تصویر شماره یک) که هر کدام از این خطوط معرف یکی از سیمهای گیتار می باشد اگر خط ها را از بالا به پائین بشماریم ، اولین خط نشانگر سیم اول صدای زیر ،دومین خط سیم  دوم صدای  زیر ، سومین خط سیم سوم صدای زیر ، چهارمین خط سیم چهارم صدای بم ، پنجمین خط سیم پنجم صدای بم و ششمین خط سیم ششم صدای بم  را نشان می دهد .


آموزش تبلیچر TAB
تصویر شماره یک

شماره هایی که روی این خطوط نوشته شده  نشانگر فرت های مورد استفاده روی همان سیم ها است .برای مثال همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید شماره ۴ روی خط پنجم ه مفهوم آن است که که فرت چهرم سیم پنجم را بگیرید و علامت  O روی خط ۴ به مفهوم آن است که آن سیم باید بدون گرفتن فرت نواخته شود و اعدادی که به صورت عمودی رو هم قرار گرفته اند باید به طور همزمان به صدا در آیند. 

نمونه ای از نگارش تبلچر گیتار که روی ۶ خط نوشته می شود.
۱+

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *