باران و شروع هارمونی (هارد ترنس)

انتشار آهنگ ترنس فارسی”باران و شروع هارمونی”برای اولین بار در سایت  LOVEECH در این قطعه ترنس از جملات فارسی استفاده شده که در نوع خود بی نظیر است . LOVEECH … ادامه مطلب…باران و شروع هارمونی (هارد ترنس)